06-42611333

Werkwijze

Zowel in de individuele coachingssessies als in de trainingen help ik jou jeZelf bewust te worden van hoe je spreekt en overkomt en bied ik je inzichten en technieken die je helpen jeZelf te zijn en je vanuit jeZelf te presenteren. Vanuit openheid, oprechte nieuwsgierigheid en verwondering neem ik jou waar. De vragen die ik je stel, komen voort uit datgene wat ik waarneem bij je in datgene wat je zegt en uit hoe je iets zegt. Ik reageer op de specifieke woorden die je gebruikt (de taal die je spreekt) en op non-verbale uitingen, zoals je lichaamshouding, je spreekwijze, je ademhaling, je mimiek. Deze spiegelende vragen helpen je in contact te komen met je fysieke gewaarwordingen en gevoelens, te luisteren naar je belemmerende gedachten en vooral je kwaliteiten te zien en te ervaren, kortom: in verbinding te komen met jeZelf.

De technieken en inzichten die in de coaching en training worden gebruikt komen uit :

Logopedie is gespecialiseerde paramedische zorg bij stoornissen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken teneinde de communicatie te verbeteren.
Mindfulness betekent aandachtig zijn, opmerkzaam zijn. Bewust aandacht geven aan je gedachten en emoties en gedrag. Mindful leven, betekent met aandacht leven. Meer en meer met de volledige aandacht in het huidige moment aanwezig zijn. Mindfulness kan je ook op je spreken toepassen, je ademhaling, op jouw hele Zelf.
NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren (in de jaren 70 door John Grindler en Richard Bandler ontwikkeld). ‘Neuro’ verwijst naar de zintuiglijke waarneming, datgene wat we waarnemen via het zien, horen, voelen, ruiken en proeven. ‘Linguïstisch’ verwijst naar het uiten van onszelf, zowel verbaal als non-verbaal: onze taal. Met ‘Programmeren’ wordt verwezen naar de (belemmerende) gedragspatronen waar we inzicht in kunnen krijgen. NLP , een verzameling van methoden en technieken, kun je gebruiken om beter te leren communiceren, met jeZelf en met anderen. NLP reikt je hulpmiddelen aan om gewoonten te veranderen als je dat wilt en je beter te leren voelen. Een belangrijk begrip bij NLP is ‘rapport’ maken: met andere woorden, de verbinding met jeZelf en anderen. Een basis voor een goede communicatie.
Grondlegger is Frans Veldman. Letterlijk betekent ‘haptonomie’ de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven. Je gevoelsbeleving en de gevoelsmatige betekenis van aanraken en voelen – door mensen en tussen mensen – en hoe je omgaat met jeZelf en anderen staat centraal. De nadruk ligt op de beleving van je Zelf in het hier-en-nu, en wie je bent in het contact met anderen. Haptonomie helpt je je ‘voelende vermogen’ te ontwikkelen door je waarnemend bewustzijn te ontwikkelen. Luisteren naar signalen van het lichaam geeft helderheid in jeZelf en naar anderen. Non-verbale signalen van het lichaam, zoals houding, beweeglijkheid, gezichtsuitdrukking, manier van spreken, vertellen naast de inhoud van je verhaal ( het talige, verbale gedeelte) over hoe het lichaam van binnenuit wordt beleefd. De bewustwording van je eigen ervaring, van wat je concreet hoort, ziet, voelt doet je beseffen wat er hier en nu in je omgaat. Vanuit dit contact met jeZelf kun je contact maken met de ander. Een belangrijk thema binnen de haptonomie is het thema ‘ruimte’. Belangrijke vragen hierbij zijn: hoeveel ruimte neem jij in het dagelijks leven in? En hoe neem je deze ruimte in?
The Work is een methode waarbij je leert je (oordelende) gedachten te onderzoeken die stress veroorzaken bij je. The Work helpt je de realiteit te accepteren, dat wil zeggen: zonder weerstand te zien. “Het is niet het probleem dat ons lijden veroorzaakt, het is onze gedachte over dat probleem en het gehecht zijn aan die gedachte”, aldus Byron Katie. Vier vragen spelen een belangrijke rol bij het proces om (belemmerende) gedachten onder de loep te nemen: 1. Is het waar? 2. Is het absoluut waar? 3. Hoe reageer je, wat gebeurt er wanneer je die gedachte gelooft? 4. Wie zou je zijn zonder die gedachte? Vervolgens keer je de oorspronkelijke gedachte die stress veroorzaakt, om. De kracht van de omkering zit volgens Byron Katie in de ontdekking dat alles wat je buiten jeZelf denkt te zien in feite een projectie is van je eigen denken.
Het systemisch werk richt zich op de onbewuste bindingen die er zijn in elke situatie waarbij mensen zijn betrokken. In de wereld van systemisch werk volgens Hellinger, ben je als mens een onderdeel van een groter systeem; om te beginnen van het systeem van je gezin en familie van herkomst. Andere systemen kunnen verbanden zijn zoals je vriendenkring , werkomgeving, organisaties, scholen, etc. Een systeemopstelling is een visuele weergave van zo’n systeem. Dit weergeven van een systeem kan door middel van personen (ook wel ‘representanten’ genoemd) en ook met behulp van voorwerpen (ook wel met ‘tafelopstelling’ aangeduid). Alle materialen kunnen worden ingezet om het innerlijk beeld van de vraagsteller op te stellen. De vraagsteller, degene die meer inzicht wil in een probleem, stelt de gekozen voorwerpen op volgens zijn innerlijk beeld en gevoel. Alles wat we als een systeem kunnen beschrijven, kun je opstellen. Zo ook iedere vorm van relatie. Bijvoorbeeld een persoon in relatie tot een bepaald gedrag, ziekte, gevoel. Een opstelling geeft het inzicht in het hoe en waarom van ons gedrag, vooral over onze beperkende gedragingen en overtuigingen. Het maakt zichtbaar wat er op onbewust niveau speelt en houdt een spiegel voor. Een opstelling kan in groepsverband of in een individuele sessie worden gedaan. In groepsverband wordt met representanten gewerkt, in een individuele opstelling met voorwerpen.
RET, een afkorting van ‘Rationeel-Emotieve Therapie”, is een vorm van psychotherapie waarbij wordt uitgegaan van een sterk verband tussen de gedachten en de gevoelens van mensen. Volgens Albert Ellis (1913-2007), de grondlegger van RET, leeft ieder mens op grond van een systeem van overtuigingen. Dit systeem van overtuigingen is verantwoordelijk voor onze emoties en gedrag. Met behulp van RET leer je je bewust te worden van irrationele gedachten . Dit zijn gedachten waarin het woord ‘moeten’ vaak voorkomt en die leiden tot gedrag waar we last van hebben, ons door belemmerd voelen. Vervolgens leer je deze te vervangen door helpende gedachten om gewenst gedrag te creëren.