06-42611333

Wat kan jij doen om het werkplezier te verhogen?

Er zijn vele manieren denkbaar waarmee je plezier op en in je werk kan verhogen. Een ieder geeft daar zijn eigen invulling aan. Terwijl ik dit blog schrijf, met zicht op de tuin, zie ik een eekhoorntje rennen; voor mij van toegevoegde waarde in mijn werkplezier.

Laatst was ik op een afdeling bij een bedrijf waar ik een training gaf. Ik zag daar in de middag een aantal mensen vrolijk op de werkvloer met een hoepel rond hun middel hun sportieve prestaties tonen. De sfeer was ontspannen en er werd veel gelachen. Ook toen het werk weer werd opgepakt, en iedereen weer achter de computer zat, leken de mensen plezier te hebben: ik zag ontspannen gezichten en bij velen een glimlach op het gezicht.

Wat ik vooral ook waarnam was dat mensen met elkaar verbinding maakten: soms door in overleg te gaan, soms door een grap te vertellen, een andere keer door ernaar te luisteren. Of door er van een afstandje naar te kijken, zoals ik deed…

Men had oog én oor voor elkaar!

Nu lijkt het me niet altijd wenselijk om een hoepel om je heupen te hebben. En niet iedere situatie leent zich voor grappen. Soms is werken in absolute stilte gewenst.

Wat kun je uit deze situatie wel meenemen?

Hoe zou het zijn om wat vaker een glimlach te tonen? Een glimlach die een openheid creëert, een openheid tot verbinding. Een glimlach die ontspanning teweegbrengt, bij jeZelf en anderen.

Ook zonder te spreken kan verbinding ervaren worden.

Ik kan het weten: vanZelfsprekend heb ik haar ervaren, daar op die werkvloer. Met een glimlach!