06-42611333

Wat is jouw voorkeurszintuig?

Ik schreef eerder dat we allemaal een voorkeurszintuig hebben. Dat is het zintuig welke we het meest gebruiken om een beeld van de werkelijkheid te schetsen. Onze werkelijkheid, wel te verstaan.

Want het kan zomaar zijn dat mijn voorkeurszintuig een ander is dan die van jou en dat ik daardoor heel andere dingen waarneem dan jij!

Hoe kan je daar nou achter komen, wat je voorkeurszintuig is?

Je taalgebruik kan je hierin aanwijzingen geven.

Welke woorden gebruik je zelf vaak: zien, horen of misschien wel voelen?

Het woord dat je het meest gebruikt, geeft meestal je voorkeurszintuig aan.

Voel je wat ik bedoel?

Zie je wat ik bedoel?

Of hoor je wat ik zeg?