06-42611333

Visie

Verbinding

Communiceren is verbinding maken. Verbinding met jeZelf en verbinding met de ander. Bewustwording ligt hieraan ten grondslag. Bewustwording van wat je denkt, wat je voelt, hoe je spreekt en van wat je intentie van het gesprek is. Met andere woorden: wat wil je bereiken middels je communicatie?

Pas als je echt in verbinding bent met jeZelf en bewust (van) jeZelf bent, dan kan er verbinding met de ander ontstaan.

Bewustzijn

Bewustzijn van je manier van spreken is een belangrijk onderdeel. We vinden het zo gewoon dat we kunnen spreken dat we er zelden bij stilstaan hoe we spreken.

Iedere stem is persoonlijk en uniek. Het is jouw eigen geluid en geeft uiting aan wie je bent als persoon. Je stem en spreekwijze zeggen iets over jou, over wat jij belangrijk vindt. Je manier van spreken bepaalt voor een groot deel de indruk die je achterlaat bij de ander. Hoe je iets zegt bepaalt in belangrijke mate of de inhoud van je verhaal bij de ander overkomt en hoe deze geïnterpreteerd wordt.

VanZelfsprekendheid

VanZelf spreken betekent voor mij: spreken vanuit verbinding met meZelf. Vanuit meZelf de ruimte geven meZelf te zijn.

Dan kom ik tot bloei!