06-42611333

 

Workshop ‘vanZelfprekend in verbinding’.

Voor wie?

Een ieder die meer inzicht wil in zichZelf en de communicatie met anderen.

Een ieder die zich meer wil verbinden met zichZelf en/of met anderen.

Bijvoorbeeld:

  • Je ervaart de samenwerking met een collega op het werk als moeizaam;
  • Je voelt je niet begrepen of gezien in een relatie;
  • Je ervaart onvoldoende verbinding met iemand en wil hier meer inzicht in;
  • Je loopt vast in de communicatie met anderen;
  • Je wilt inzicht in een dilemma binnen jeZelf.

Wat bereik je?

  • Je leert bewuster en ruimer waar te nemen;
  • Je leert hoe je (meer) gebruik kunt maken van symboliek in je leven als toegang tot bewustwording;
  • Je krijgt meer inzicht in jeZelf m.b.t. vragen en dilemma’s rondom het thema ‘verbinding’;