Training ‘VanZelf spreken’

 

Doelgroep:

Een ieder die zich bewust wil worden van zijn manier van spreken en wil leren vanuit zichZelf te communiceren en presenteren.

Voor wie specifiek?

Voor degene die :

  • vanwege zijn werk veel spreekt en zich vanZelfsprekend wil presenteren;
  • die meer inzicht wil in zijn spreekwijze en in zichZelf;
  • die zijn communicatieve vaardigheden wil ontwikkelen;
  • die zich beter verstaanbaar wil maken;

Waarom deze training?

In deze tijd wordt steeds meer van je gevraagd dat je je goed presenteert. Eigenheid en authenticiteit zijn woorden die steeds vaker gebruikt worden. Meer en meer wordt van je verwacht dat je jeZelf goed kent om je vanuit je eigenheid te kunnen communiceren en presenteren.

De manier van spreken is een belangrijk onderdeel daarvan.

We vinden het zo gewoon dat we kunnen spreken dat we er zelden bij stilstaan hoe we spreken.

Je spreekwijze bepaalt voor een groot deel de indruk die je achterlaat bij de ander. Hoe je iets zegt bepaalt in belangrijke mate of de inhoud van je verhaal bij de ander overkomt en hoe deze geïnterpreteerd wordt.

 

Weet jij hoe je overkomt als je spreekt?

Wat zeggen jouw stem en spreekwijze over jou als persoon?

Spreek jij vanuit jouw eigenheid, jouw Zelf?

 

Spreken deze vragen jou aan en wil je meer bewust spreken, neem dan deel aan deze training!

Een training waarin spreken hand in hand gaat met jouw persoonlijke ontwikkeling.

VanZelf spreken wordt mogelijk vanuit verbinding met jeZelf en je spreekwijze!

Inhoud:

Deze training richt zich op het vergroten van je bewustzijn met betrekking tot jouw spreekwijze. Waarnemen is de sleutel hiervoor. Je leert waar jouw kracht ligt en wat jouw aandachtspunten zijn in het spreken.

Hiernaast krijg je handvatten en technieken aangereikt waar je meteen mee aan de slag kan.

Wat bereik je?

  • waarnemen van stem en spraak bij jeZelf en anderen als instrumenten tot bewustwording;
  • inzicht in jeZelf ;
  • heldere communicatie;
  • ervaren van meer ruimte in het jeZelf presenteren.

Je ontdekt wat jij nodig hebt om ‘vanZelf’ te spreken!

Verwoord door Loes, leerkracht basisonderwijs:

“Yvette liet me zien dat mijn stemgebruik een afspiegeling is van mijn persoonlijkheid. Vragen met betrekking tot de manier waarop ik spreek hebben ervoor gezorgd dat ik heel bewust naar mijn persoonlijkheid met de daarbij behorende kwaliteiten maar ook valkuilen heb leren kijken. Hierdoor ben ik me veel bewuster geworden van mijn stemgebruik.”

 

 Klik hier op de agenda.