06-42611333

VanZelfsprekend presenteren!

De mensen die bij mij geweest zijn voor coaching of een training hebben Zelf ervaren wat ik met deze woorden bedoel.
Voor degenen die mij nog niet goed kennen, leg ik hier graag uit waar deze toevoeging achter mijn bedrijfsnaam vandaan komt.

Van nature kon ik als kind makkelijk praten. Vanuit fysiek oogpunt: alle spreekorganen werkten naar behoren, de tong, lippen, gehemelte, etc.
Ook in spreekwoordelijke zin hoefde ik er weinig voor te doen. De woorden vloeiden op menig moment als vanZelf uit mijn mond.

Opgroeien:

Naarmate ik ouder werd en er meer situaties voorkwamen waarin er verwacht werd dat ik sprak, waren er momenten waarbij het spreken me moeite kostte. Waarin het niet vanZelf ging, niet als vanZelfsprekend was voor mij om te spreken. Ik voelde spanning voor, tijdens of na het spreken.

Vanuit fysiek oogpunt was er niets veranderd, behalve dat de mond in letterlijke zin groter was geworden. Maar dus niet in figuurlijke zin was meegegroeid!

Sterker nog, behalve ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands) sprak ik na mijn studie ’logopedie en foniatrie’ ook nog eens logopedisch technisch vaardig! Althans, wanneer ik daar op lette.

Met het opgroeien waren de belemmerende overtuigingen met betrekking tot meZelf presenteren ook gegroeid!

Bewustwording:

Na het lezen van vele boeken over persoonlijke ontwikkeling en het volgen van verschillende opleidingen zijn vele ervan ontmaskerd.

In de kern gaat het erom dat ik mezelf van alles oplegde. Ik moest aan allerlei eisen voldoen ten aanzien van meZelf presenteren. Die eisen belemmerden me meZelf te zijn en maakten dat het spreken in die situaties waarin ik die eisen wilde toepassen mij veel energie kostte.

Resultaat:

In het kort is mijn ervaring als volgt: wanneer ik meZelf de ruimte geef mijn Zelf te Zijn, gaat het spreken als vanZelf. Als vanZelf spreek ik dan vanZelfsprekend!
Het ‘Zelf’ heb ik met hoofdletter geschreven en gecursiveerd. Hierbij verwijs ik naar de verbinding met meZelf van waaruit ik me presenteer naar de buitenwereld.

Spreektechnieken:

Voeg nog wat spreektechnieken toe aan jeZelf zijn (je bent logopedist of je bent het niet) en het kán niet anders dan dat je wel-sprekend bent! Wat wil je nog meer?!