06-42611333

VanZelfsprekend communiceren: 10 tips en trucs voor het leven.

Regelmatig krijg ik aan het begin van een coachtraject van cliënten het verzoek om een aantal tips en trucs. Instant tips waarmee men meteen aan de slag kan, zo snel mogelijk.

Ik hoor dit altijd met een glimlach aan en leg dan uit dat ze aan het verkeerde adres zijn. “Ik ben niet van de tips en trucs”, zeg ik dan. “Wel van de bewustwording en inzichten.”

De teleurstelling die bij aanvang van het gezicht is af te lezen, slaat in hetzelfde gesprek gelukkig altijd om in geruststelling en zelfs blijdschap.

Men ervaart tot z’n opluchting dat inzichten heel snel kunnen ontstaan en bewustwording geen traag proces hoeft te zijn. Dat diepgang heel leuk kan zijn en een ervaring voor het leven.

Omdat ik graag tegemoet kom aan de wensen van mijn cliënten heb ik een aantal inzichten vertaald in tips en trucs.

Aldus, voor de geïnteresseerde mijn top 10:

  • 1 . Verbinding maken met jeZelf is de truc die vanZelf-sprekend presenteren mogelijk maakt;
  • 2. Neem jeZelf waar en je wordt je-Zelf-bewust;
  • 3. Neem jeZelf met vriendelijkheid waar en je Zelfvertrouwen groeit;
  • 4. Neem de ander waar, dan stel je je open voor verbinding;
  • 5. Koppel je waarnemingen terug naar de ander en er ontstaat communicatie;
  • 6. Sta open voor de terugkoppeling van de ander en communicatie groeit en bloeit;
  • 7. Van(uit je)Zelf spreken helpt je helder te communiceren;
  • 8. Duidelijk articuleren helpt je verstaanbaar te spreken;
  • 9. Heb je moeite met bovenstaande tips, zoek dan hulp (www.korbeecommunicatie.nl) ;
  • 10. Als het eens niet lukt, vanZelf spreken, herinner dan dat je het al bent: vanZelfsprekend.

Voor een ieder die deze 10 tips en trucs iets te veel van het goede vindt:                                                                           Uiteindelijk komt het neer op één tip: ervaar ‘t Zelf! (www.korbeecommunicatie.nl)