06-42611333

Trots.

Regelmatig hoor ik de opmerking “Ik wil niet arrogant overkomen”.
Het woord ‘trots’ krijgt algauw de lading van arrogant.

Zelf ben ik ook groot gebracht met de boodschap: “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”.

Ik herken deze instelling bij veel anderen. Bescheidenheid lijkt een groot goed.
Zo groot, dat je je er klein door gaat voelen!

Wat wordt verstaan onder ‘trots’ volgens het woordenboek?

‘Hoogmoed, een te hoge dunk van zichzelf, zelfbewust, zich vereerd voelend.’

Wat wordt verstaan onder ‘arrogantie’?

In de van Dale wordt arrogantie uitgelegd als “met een te hoge dunk van zichzelf, verwaand”.

Een aantal andere verklaringen:

‘Hooghartig, hoogmoedig, te veel met zichzelf ingenomen, (opgeblazen) trots.’

In het woordenboek wordt arrogantie vergeleken met trots, maar dan met het woordje ‘te’ ervoor.
Volgens het woordenboek kan trots zowel negatief als positief uitgelegd worden.

Ikzelf leg het woord ‘trots’ graag uit als ‘Zelfbewust’, open en ‘blij meZelf te zijn’.

‘Zo trots als een pauw’.
We bestempelen de pauw toch ook niet als arrogant?!

Wanneer kleine kinderen zichZelf zijn, vinden we dat over het algemeen vertederend, hartverwarmend, ontwapenend. Wanneer volwassenen zichZelf zijn, bestempelen we dat algauw als arrogant.

Ik kies ervoor om mijn Zelf te uiten vanuit een visie die ik jaren geleden gelezen heb in het boek ‘terugkeer naar liefde’, geschreven door Marianne Williamson, vertaald in het Nederlands:

“Onze diepste angst is niet dat wij onvolmaakt zouden zijn, Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht. Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen.

Wij vragen onszelf af: Wie ben ik om mezelf briljant, schitterend, geweldig te achten?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn? Je bent een kind van God!
Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst. Er is niets verlicht aan je klein te maken opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen.

Wij zijn bestemd om te stralen zoals kinderen dat doen. Wij zijn geboren om de glorie Gods die in ons is te openbaren. De glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.

En als wij ons licht laten stralen geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen. Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen. “

Ik kies ervoor ‘trots’ uit te leggen als ’blij me-Zelf-bewust te zijn’.

Waar kies jij voor?