06-42611333

Stem en uitspraak

Spreek jij binnensmonds?
Heb je vaak een vermoeide stem en/of keelpijn aan het eind van een (werk-)dag?
Klinkt je stem hees of schor?
Moet je vaak kuchen of hoesten tijdens praten?
Vind je dat je een zachte stem hebt?
Vind je dat je op belangrijke momenten niet gehoord wordt?
Stemt de indruk die jouw stem oproept bij anderen overeen met wat jij wilt uitdragen?
Wil jij duidelijk spreken zonder je stem hoeven te verheffen?
Geven mensen regelmatig aan dat ze je niet verstaan?
Heb je een uitgesproken accent/dialect en erger jij je daaraan?
Is Nederlands je tweede taal en wil jij je uitspraak hierin verbeteren?

Spreekt dit je aan? Dan kan ik je helpen!

Je stem en uitspraak geven uitdrukking aan wie jij bent: ontdek hoe jij met behulp van je stem en uitspraak jouw Zelf goed tot uitdrukking kunt brengen, zoals jij dat wilt!
Wat bereik je?
  • Je leert je stem en uitspraak zo te gebruiken dat je gehoord en verstaan wordt wanneer jij dit wenst.
  • Je leert met je stem en uitspraak die indruk te geven van jeZelf, zoals jij dat vindt passen bij jeZelf en de situatie.
  • Je leert hoe je stemproblemen kan verhelpen en voorkomen.
  • Je ontdekt hoe je jouw dialect kunt verminderen en toch jezelf kunt zijn.