06-42611333

Overtuigend spreken.

Praat jij wel eens als Brugman?

Het was in mijn kinderjaren dat ik voor het eerst kennismaakte met ‘Brugman’. In de context van ‘praten als Brugman’.

Mijn moeder introduceerde hem mij.

Letterlijk kan ik me deze vroege herinneringen niet meer voor de geest halen. Wel herinner ik me dat ik iets gedaan probeerde te krijgen. Dat ik iets wilde en daar heel erg mijn best voor deed in mijn pleidooi aan mijn moeder. Ik probeerde met veel verbale creativiteit mijn zin te krijgen. Tevergeefs…

“Je kan praten als Brugman, maar….”

Ken jij die uitdrukking?

Ik herinner me nog het gevoel van : “Ik ben de overwinning nabij. Dit gaat me lukken.” En daarna het gevoel van de teleurstelling en de ontzetting bijna: “Hoe kon het dat mijn geweldige pleidooi niet tot het gewenste resultaat leidde?”

Over Brugman:

Johannes Brugman was een pater in de vijftiende eeuw die bekend stond om zijn vurige preken.

Met ‘praten als Brugman’ wordt bedoeld: ‘veel en met grote overredingskracht praten’. De uitdrukking wordt vaak gebruikt in combinatie met het woord ‘maar’.

Om het voorbeeld van mijn kindertijd aan te halen: ik kon praten als Brugman, maar ik kreeg niet mijn zin, mijn moeder zwichtte niet voor mijn verhaal!

Vandaag vertelde een cliënt me over haar ervaring vaak niet gehoord te worden, zowel op het werk als in privésituaties. Ze merkte dat ze op zulke momenten veel en wollig sprak en (daardoor) niet overtuigend overkwam. Ze kon praten als Brugman, maar….

Mijn cliënte sprak net als Brugman veel, echter niet overtuigend.

We ontdekten dat ze op zulke momenten geen verbinding had met:

– haar doel (wat ze wilde bereiken met haar verhaal);

– de ander (welke signalen, verbaal en non-verbaal, zond deze uit);

– en last but not least, zichZelf

Op het moment dat ze besefte dat ze vanuit rust haar verhaal wilde vertellen én wist hoe ze die rust kon ervaren en herkennen, kreeg ze haar doel duidelijk voor ogen. Met als gevolg:

Doelgericht en ontspannen maakte ze contact met haar gesprekspartner en informeerde deze over datgene wat zij wenste over te dragen. VanZelf sprekend….en daarmee overtuigend.

‘Praten als Brugman’…

Met alle respect voor Brugman, maar… toch jammer dat die ‘maar’ zo verbonden is aan zijn naam.

Ik stel een nieuwe, meer eigentijdse versie voor:

‘VanZelf spreken’. En dan zonder maar!