06-42611333

Verbinding

Om te communiceren is er verbinding nodig. Verbinding met jeZelf en verbinding met de ander. Bewustwording ligt hieraan ten grondslag. Bewustwording van wat je denkt, wat je voelt , hoe je spreekt en van wat je intentie van het gesprek is. Met andere woorden: wat wil je bereiken middels je communicatie?

Pas als je echt in verbinding bent met jeZelf, je bewust bent van jeZelf, en je jeZelf laat zijn, dan kan er verbinding met de ander ontstaan.