06-42611333

Inspiratie voor jezelf

‘Inspiratie voor jezelf’

Onderstaand citaat spreekt voor mij van zo’n wijsheid dat ik hem hier graag wil delen:

“ Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien.”

Moed is wat we soms nodig hebben om onze vastgeroeste, beperkende overtuigingen over onszelf, over wie we denken te zijn, los te laten.

Wijsheid om in te zien dat we ons Zelf niet kunnen veranderen en niet hoeven te veranderen.

Inzicht, bewustwording om het verschil tussen ons zelf en ons Zelf te zien. Het zelf ervaren we vaak als niet toereikend, als iets wat veranderd moet worden. Het Zelf IS genoeg.

Wanneer die momenten van moed, inzicht en wijsheid samenvallen, wanneer we loslaten wat losgelaten mag worden, wanneer we laten zijn wat IS, dán zijn we vanZelfsprekend.

(Dit citaat maakt deel uit van ‘Gebed om kalmte’, oorspronkelijk in 1943 in het Engels geschreven door Reinhold Niebuhr met de titel ‘Serenity Prayer’. Ook wordt gezegd dat dit citaat afkomstig zou zijn van Fransiscus van Assisi, een door de Paus heilig verklaard man in 1228.)