06-42611333

Ik heb vanZelfsprekend altijd gelijk en jij ook!

In mijn vorige bijdrage over ‘een gezellig avondje’ schreef ik over ‘voor je geluk of voor je gelijk kiezen.’

De strekking van mijn verhaal was dat wanneer we ons gelijk willen halen, dit kan leiden tot uit de verbinding gaan met ons Zelf en daarmee ook met de ander.

Ons gelijk willen halen kan bij de ander tot irritatie of ruzie leiden. Bij ons zelf echter, leidt het gelijk willen halen ook tot spanning in ons lichaam. Spanning waar we ons vaak niet eens bewust van zijn.

De innerlijke rust in ons zelf is verstoord. Die rust proberen we dan te krijgen door ons gelijk te halen, en wel bij de ander.

Wanneer we onze waarheid spreken, verbonden met ons Zelf, spreken we vanuit een rust. De rust hoeven we dan niet meer te halen, doordat we deze al ervaren in onsZelf.

Sprekend vanuit onze waarheid, hebben we altijd gelijk! Een gelijk waarin we open staan voor de waarheid van de ander. Een gelijk dat we niet hoeven te halen. Een gelijk dat verbonden is met geluk.

Ik heb vanZelfsprekend altijd gelijk en jij ook! Wanneer we vanuit dat besef met de ander communiceren, delen we een geluk welke zich alleen maar vermeerderen kan.

Kies jij voor je gelijk of voor je geluk? Het kan allebei, vanZelfsprekend!