06-42611333

Communiceren met de ‘talking stick’.

Afgelopen zondag bezocht ik mijn vriendin Nicky op de FeelGood Market in Eindhoven. Daar stelde ze haar zelfgemaakte werk tentoon. Een deel van haar (‘dotting art’-) collectie bestaat uit ‘talking sticks’.

Aan het publiek vertelde mijn vriendin enthousiast en heel vanZelf-sprekend, dat de ‘talking stick’ oorspronkelijk door indianenstammen in Noord-Amerika werd gebruikt bij vergaderingen van stamoudsten. De leden van deze vergaderingen waren in een cirkel opgesteld, om hun onderlinge gelijkwaardigheid te symboliseren.

Ruimte en respect.

Een ieder in de bijeenkomst mocht spreken wanneer hij de ‘talking stick’ vasthad, zonder onderbroken te worden door de andere leden. Men kreeg hiermee de ruimte zijn verhaal te doen, waarbij met respect geluisterd werd door de overige deelnemers van de bijeenkomst.
Voordat een ander de stok aangereikt kreeg en daarmee aan het woord mocht, moest deze eerst samenvatten wat de spreker had verteld. Wanneer de spreker zich begrepen voelde, overhandigde deze de stok naar het volgende raadslid.

Wat mij aanspreekt in de gedachtegang achter de ‘talking stick’, is de ruimte en het respect voor ieders ‘vanZelfsprekendheid’.  Een ieder spreekt, vanuit authenticiteit, zijn eigen waarheid en wordt daarin gehoord.

Bewustzijn

Ook het bewustzijn tijdens het spreken ( bijv. van het motief om te spreken) én tijdens het luisteren vind ik een groot goed. Bij het luisteren wordt verlangd dat men zich bewust is van wat men waarneemt bij de spreker en bij zichZelf. Bewustzijn van bijvoorbeeld je eigen aannames, meningen en oordelen helpt je te luisteren met een open houding.

Een ‘talking stick’ moedigt dus niet alleen het spreken aan, maar ook het luisteren. Men mag elkaar tijdens het spreken slechts onderbreken met een vraag voor nadere toelichting.

Hedendaags gebruik

Ook nu nog wordt de ‘talking stick’ gebruikt. En niet alleen door inheemse volkeren.
In Nederland krijgt hij meer bekendheid in het bedrijfsleven, waar hij in vergaderingen ingezet kan worden, bijvoorbeeld om gelijke participatie te bevorderen. In gezinnen kan hij gebruikt worden bij (het voorkomen van) conflicten.

Omdat mijn vriendin vond dat de gedachtegang achter het gebruik van de ‘talking stick’ aansluit bij wat ik beoog met mijn werk, gaf ze er me één als geschenk.

Achterliggende waarden

De waarden van de ‘talking stick’ (die inderdaad prachtig aansluiten bij de pijlers van mijn werk) zijn ook terug te vinden in de kleuren van de pauw die ik gebruikt heb voor mijn logo en huisstijl.
De kleur blauw staat voor helderheid, overzicht en betrouwbare informatie. De kleur groen is de kleur van het hart en staat voor verbondenheid, harmonie en evenwicht. Groen laat je naar binnen keren, de balans in jeZelf hervinden en van daaruit contact maken met de buitenwereld.

Is dit niet waar het om gaat bij spreken met de ‘talking stick’: het verbinden met jeZelf en de ander?

Spreken én luisteren vanuit je hart, vanZelfsprekend!