06-42611333

‘BEWUST YVETTE’

Al een tijdje liep ik met het idee rond een blog te schrijven.

Van kind af aan heb ik het leuk gevonden om te schrijven.
Daarnaast geniet ik er enorm van over mijn werk te praten en over alles wat daar zijdelings mee te maken heeft.
Zo wordt mijn man altijd overstelpt met mijn bewustwordingen en enthousiaste verhalen.
Nu zou je kunnen denken: 1 + 1 is 2.
Tel daarbij op nog het feit dat ik mijn man zo nu en dan een beetje kan ontzien, wanneer ik een andere uitlaatklep heb middels een blog! Reden genoeg dus.

Belemmerende gedachten:

Ik moet opbiechten dat een aantal belemmerende gedachten ten aanzien van meZelf presenteren hier een rol speelden.
De eerste was: ‘Ik weet niet of mensen mijn verhalen interessant vinden’.
De tweede: ‘Wat ik te vertellen heb is vast al (vele malen) eerder door anderen verteld’. Met andere woorden: ‘Ik heb niets nieuws onder de zon te vertellen en dat zou wel moeten’.

Na deze belemmerende gedachten herkend te hebben bij mezelf, hebben de volgende inzichten mij geholpen de stap te zetten, waarvan dit schrijven het resultaat.

De kracht van herhaling:

De tweede gedachte was snel omvergehaald.
Laatst gaf ik ergens een training waarbij de opdrachtgever van te voren aangaf: “Voor deze groep zit de kracht in de  herhaling.”
Natuurlijk! En niet alleen voor die groep! Fijn dat deze opmerking me weer te binnen schoot. Hoe vaak heb ik zelf niet ervaren dat het kwartje viel na iets tig keer gelezen of gehoord te hebben? Hoe vaak heb ik van mijn man niet te horen gekregen: “Maar dat heb ik je toch al gezegd?!” Of, nadat ik hem heel enthousiast over een geweldig inzicht vertelde: “Ik dacht dat je dat inzicht vorig jaar al had?”

Ja, ik weet hoe fijn het kan zijn om over hetzelfde onderwerp te lezen, belicht en verwoord door verschillende (ervarings-)deskundigen.

Visie:

Wat het ontkrachten van de eerste belemmerende gedachte betreft, wil ik verwijzen naar wat ik op mijn site onder het kopje ‘visie’ schreef: “Als ik meZelf de ruimte geef te Zijn, dan kom ik tot bloei”. En daar hoort over mijn werk praten bij. Over mijn ervaringen, mijn emoties.

Kwetsbaarheid:

Bij het vertellen van mijn ervaringen en delen van mijn gevoelens voel ik me soms kwetsbaar. Dat voelt niet altijd fijn. Soms probeer ik dat kwetsbare gevoel te vermijden door iets niet te vertellen.
Tegelijkertijd weet ik en heb ik in mijn leven verschillende malen ervaren dat kwetsbaarheid gelijk staat aan kracht!
Als ik bij meZelf blijf, uitspreek wat voor mij waar is, dan ervaar ik dat als kracht. Innerlijke kracht die mij voedt én degene die daarvoor open staat!

Inspireren en bewustwording:

Ik nodig je uit je te laten inspireren door mijn verhalen. Verhalen die gaan over bewust-wording en bewust-zijn en vooral: bewust Yvette.

Neem tot je wat past bij jouw Zelf en laat los wat je niet aanspreekt.

Als ik je niet heb kunnen inspireren: geen punt, ik was in ieder geval meZelf!