06-42611333

Workshop ‘VanZelfsprekend in verbinding ‘

We verbinden ons de hele dag door met ons Zelf en met anderen. Thuis of op het werk. Dit verbinden ervaren we niet altijd als vanZelfsprekend.

We lopen allemaal wel eens vast in situaties waarin de verbinding niet soepel verloopt. Dit kan de verbinding met ons Zelf zijn of met een ander.

De communicatie met anderen kan vragen oproepen of zelfs irritatie en verdriet. Op sommige vragen krijgen we ‘vanZelf’ antwoord. Soms hebben we daarvoor iemand anders nodig, bijvoorbeeld een vriend(in) of een coach:

In deze workshop kun je je vraag neerleggen in de vorm van een (systeem-)opstelling. Samen met de andere deelnemers krijg jij vanZelf inzicht in jouw vraag. Ik help jou bij het opstellen van jouw vraag en help je te kijken naar de betekenis van de symbolieken hierin.

 

Wil jij bewuster worden van jeZelf en jouw rol in communicatieve situaties?

Wil jij meer inzicht in jouw relaties?

Zo ja, dan is deze workshop wat voor jou!

Doelgroep:

Een ieder die meer inzicht wil in zichZelf en de communicatie met anderen.

Een ieder die zich meer wil verbinden met zichZelf en/of met anderen.

 

Herken je dit?

  • Je ervaart de samenwerking met een collega op het werk als moeizaam;
  • Je voelt je niet begrepen of gezien in een relatie;
  • Je ervaart onvoldoende verbinding met iemand en wil hier meer inzicht in;
  • Je loopt vast in de communicatie met anderen;
  • Je wilt inzicht in een dilemma binnen jeZelf.

 

Inhoud:

Als deelnemer krijg je gelegenheid een thema/vraag in te brengen. Hierover maak je een individuele opstelling met voorwerpen.

Door middel van een opstelling word je je bewust van wat zich op onbewust niveau afspeelt binnen relaties ofwel verbindingen. Het kan hier gaan om een verbinding van een persoon in relatie tot een bepaald gedrag of gevoel of een verbinding met anderen, op het werk of privé.

Een opstelling is een visuele weergave van een relatie. Door voorwerpen volgens je gevoel neer te zetten in de ruimte, wordt zichtbaar wat er op onbewust niveau speelt. Een opstelling geeft inzicht in het hoe en waarom van ons gedrag, vooral over onze beperkende gedragingen en overtuigingen . De voorwerpen houden je een spiegel voor.

 

Wat bereik je?

  • Je leert bewuster waar te nemen;
  • Je leert hoe je (meer) gebruik kunt maken van symboliek in je leven als toegang tot bewustwording;
  • Je krijgt meer inzicht in jeZelf m.b.t. vragen en dilemma’s rondom het thema ‘verbinding’;

 

Voor meer informatie of inschrijving: T: 06-42611333

 

Het systemisch werk richt zich op de onbewuste bindingen die er zijn in elke situatie waarbij mensen zijn betrokken. In de wereld van systemisch werk volgens Hellinger, ben je als mens een onderdeel van een groter systeem; om te beginnen van het systeem van je gezin en familie van herkomst.

Andere systemen kunnen verbanden zijn zoals je vriendenkring , werkomgeving, organisaties, scholen, etc. Een systeemopstelling is een visuele weergave van zo’n systeem. Dit weergeven van een systeem kan door middel van personen (ook wel ‘representanten’ genoemd) en ook met behulp van voorwerpen (ook wel met ‘tafelopstelling’ aangeduid). Alle materialen kunnen worden ingezet om het innerlijk beeld van de vraagsteller op te stellen. De vraagsteller, degene die meer inzicht wil in een probleem, stelt de gekozen voorwerpen op volgens zijn innerlijk beeld en gevoel.

Alles wat we als een systeem kunnen beschrijven, kun je opstellen. Zo ook iedere vorm van relatie. Bijvoorbeeld een persoon in relatie tot een bepaald gedrag, ziekte, gevoel.

Een opstelling geeft het inzicht in het hoe en waarom van ons gedrag, vooral over onze beperkende gedragingen en overtuigingen. Het maakt zichtbaar wat er op onbewust niveau speelt en houdt een spiegel voor.

Een opstelling kan in groepsverband of in een individuele sessie worden gedaan. In groepsverband wordt met representanten gewerkt, in een individuele opstelling met voorwerpen.

Logopedie is gespecialiseerde paramedische zorg bij stoornissen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken teneinde de communicatie te verbeteren.

Mindfulness betekent aandachtig zijn, opmerkzaam zijn. Bewust aandacht geven aan je gedachten en emoties en gedrag. Mindful leven, betekent met aandacht leven. Meer en meer met de volledige aandacht in het huidige moment aanwezig zijn.

Mindfulness kan je ook op je spreken toepassen, je ademhaling, op jouw hele Zelf.

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren (in de jaren 70 door John Grindler en Richard Bandler ontwikkeld).

‘Neuro’ verwijst naar de zintuiglijke waarneming, datgene wat we waarnemen via het zien, horen, voelen, ruiken en proeven. ‘Linguïstisch’ verwijst naar het uiten van onszelf, zowel verbaal als non-verbaal: onze taal. Met ‘Programmeren’ wordt verwezen naar de (belemmerende) gedragspatronen waar we inzicht in kunnen krijgen.

NLP , een verzameling van methoden en technieken, kun je gebruiken om beter te leren communiceren, met jeZelf en met anderen. NLP reikt je hulpmiddelen aan om gewoonten te veranderen als je dat wilt en je beter te leren voelen.

Een belangrijk begrip bij NLP is ‘rapport’ maken: met andere woorden, de verbinding met jeZelf en anderen. Een basis voor een goede communicatie.

Grondlegger is Frans Veldman.

Letterlijk betekent ‘haptonomie’ de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven.

Je gevoelsbeleving en de gevoelsmatige betekenis van aanraken en voelen – door mensen en tussen mensen – en hoe je omgaat met jeZelf en anderen staat centraal. De nadruk ligt op de beleving van je Zelf in het hier-en-nu, en wie je bent in het contact met anderen.

Haptonomie helpt je je ‘voelende vermogen’ te ontwikkelen door je waarnemend bewustzijn te ontwikkelen. Luisteren naar signalen van het lichaam geeft helderheid in jeZelf en naar anderen.

Non-verbale signalen van het lichaam, zoals houding, beweeglijkheid, gezichtsuitdrukking, manier van spreken, vertellen naast de inhoud van je verhaal ( het talige, verbale gedeelte) over hoe het lichaam van binnenuit wordt beleefd. De bewustwording van je eigen ervaring, van wat je concreet hoort, ziet, voelt doet je beseffen wat er hier en nu in je omgaat. Vanuit dit contact met jeZelf kun je contact maken met de ander.

Een belangrijk thema binnen de haptonomie is het thema ‘ruimte’. Belangrijke vragen hierbij zijn: hoeveel ruimte neem jij in het dagelijks leven in? En hoe neem je deze ruimte in?

The Work is een methode waarbij je leert je (oordelende) gedachten te onderzoeken die stress veroorzaken bij je.

The Work helpt je de realiteit te accepteren, dat wil zeggen: zonder weerstand te zien.

“Het is niet het probleem dat ons lijden veroorzaakt, het is onze gedachte over dat probleem en het gehecht zijn aan die gedachte”, aldus Byron Katie.

Vier vragen spelen een belangrijke rol bij het proces om (belemmerende) gedachten onder de loep te nemen:

1. Is het waar?
2. Is het absoluut waar?
3. Hoe reageer je, wat gebeurt er wanneer je die gedachte gelooft?
4. Wie zou je zijn zonder die gedachte?

Vervolgens keer je de oorspronkelijke gedachte die stress veroorzaakt, om.

De kracht van de omkering zit volgens Byron Katie in de ontdekking dat alles wat je buiten jeZelf denkt te zien in feite een projectie is van je eigen denken.

RET, een afkorting van ‘Rationeel-Emotieve Therapie”, is een vorm van psychotherapie waarbij wordt uitgegaan van een sterk verband tussen de gedachten en de gevoelens van mensen.

Volgens Albert Ellis (1913-2007), de grondlegger van RET, leeft ieder mens op grond van een systeem van overtuigingen. Dit systeem van overtuigingen is verantwoordelijk voor onze emoties en gedrag.

Met behulp van RET leer je je bewust te worden van irrationele gedachten . Dit zijn gedachten waarin het woord ‘moeten’ vaak voorkomt en die leiden tot gedrag waar we last van hebben, ons door belemmerd voelen. Vervolgens leer je deze te vervangen door helpende gedachten om gewenst gedrag te creëren.