06-42611333

Ben jij Zelf-genoeg-zaam?

Het woord Zelfgenoegzaam wordt met verschillende, ook wel tegenstrijdige synoniemen in de woordenboeken aangeduid.

Enige hiervan zijn: tevreden (met/over zichzelf), zelfvoldaan, eigenwijs, arrogant, hautain.

Ken jij het gezegde van de Griekse filosoof Aristoteles: “Het geluk behoort aan hen, die aan zichzelf genoeg hebben.”?

Dit gezegde breng ik in verband met Zelfgenoegzaam zijn. Ja, inderdaad, met een hoofdletter!

Namelijk, wanneer je jeZelf genoeg bent, ben je tevreden met jeZelf. EN eigen-wijs, in de zin van dat je naar jeZelf, je innerlijke stem luistert. Hierin zit naar mijn idee niets arrogants, niets hautains. Eerder iets nederigs.

Het vraagt moed om tevreden te zijn met jeZelf. Je Zelf genoeg te vinden. Om je wensenlijstje over wat je allemaal wilt kunnen en kennen terzijde te kunnen leggen en te zien wat je allemaal al kunt en kent en bent. Het vraagt moed om naar die innerlijke stem te luisteren, ook al druist deze in tegen wat je denkt te weten wat goed is voor je.

Hoewel Zelfgenoegzaamheid ook wel met egoïsme in verband wordt gebracht, is naar mijn idee het tegendeel waar. We gaan vanuit Zelfgenoegzaamheid juist meer uitreiken naar de ander. We zijn minder op onszelf gefixeerd om onszelf te moeten verbeteren, om iets gedaan te moeten krijgen.

We gaan juist meer geven, van ons Zelf. Gewoon, omdat dat zo goed voelt: Zelfvoldaan.

Hoe vanZelfsprekend is dat!