06-42611333

Ben jij wel eens eenzaam? En wat vind je daarvan?

Wanneer iemand aangeeft dat hij eenzaam is, geeft hij aan niet blij te zijn daarmee.

Meestal wordt hiermee aangegeven dat de persoon in kwestie zich alleen voelt.

Alleen zijn en alleen voelen hoeft niet hetzelfde te zijn. Je kunt je alleen voelen te midden van gezelschap, daar waar je bijvoorbeeld geen aansluiting voelt. En je kunt alleen zijn en je daar heel prettig bij voelen.

Waarom willen we ons niet eenzaam voelen?

‘Eenzaam zijn’ betekent ‘alleen zijn’. Ons oordeel hierbij is dat ‘alleen zijn, één zijn’ niet genoeg zou zijn.

Als we naar het woord kijken, zien we 2 ogenschijnlijke tegenstellingen, namelijk ‘één’ wat we met ‘alleen’ associëren en ‘zaam’ (wat met wat creativiteit afgeleid zou kunnen zijn van’ saam’ wat weer is afgeleid van ‘samen’) wat we met ‘bij elkaar zijn, ergens bij horen’ associëren.

Hoe zouden we denken over ‘eenzaam zijn’ als we zouden beseffen dat we in gezelschap van ons Zelf zijn?

We zijn samen met ons Zelf!

Ik met meZelf, dat voelt heel comfortabel. VanZelfsprekend!