06-42611333

Ben jij je bewust van jouw voorkeurszintuig?

In mijn trainingen besteed ik altijd veel aandacht aan het thema waarnemen.

We vinden het vaak zo vanzelfsprekend dat we kunnen waarnemen. Velen van ons kunnen goed zien en goed horen en wanneer dit niet zo is, kunnen we hier meestal in ondersteund worden door een hulpmiddel zoals een bril of een gehoorapparaat.

Naast onze ogen en oren hebben we nog andere zintuigen waarmee we de wereld waarnemen, zintuigen waar we ons soms minder van bewust zijn.

Zo nemen we de wereld niet alleen waar via het zien en via het horen, maar ook via het voelen, ruiken en proeven.

Hoewel we meestal alle zintuigen inzetten, hebben we allemaal een voorkeurszintuig.

Dit voorkeurszintuig, het zintuig wat we het meest ontwikkeld hebben en welk ons het meest vertrouwd is, vormt als het ware een filter waardoor we de wereld waarnemen.

Wanneer jouw voorkeurszintuig je gehoor is en die van mij mijn visus kan het zomaar zijn dat we de wereld heel anders waarnemen.

Hoe leuk en interessant wordt het, wanneer je jouw opname van de wereld uitwisselt met het beeld van een ander!

Voel je waar ik heen wil?